Day: August 29, 2018

Chiến lược marketing thời 4.0

Chiến lược marketing trên cơ sở người dùng thời 4.0

August 29, 2018

Chiến lược marketing trên cơ sở người dùng đang dần thay đổi thế giới digital marketing. Trung bình, người Mỹ nhìn thấy khoảng 4.000 đến 10.000 quảng cáo mỗi ngày. Cuộc sống hiện đại của con người được vây kín bởi những nỗ lực cạnh tranh thu hút chú ý ở khắp nới. Cho dù […]

Read More