Day: August 28, 2018

Sai lầm gây hại thương hiệu cá nhân

4 sai lầm có thể gây hại thương hiệu cá nhân của bạn ngay lập tức

August 28, 2018

Thương hiệu của một người được chính người đó gây dựng – cả ở trong và ngoài văn phòng làm việc, ở cả đời thực và trên không gian mạng. Chúng ta đều rất coi trọng sự nghiệp của mình. Chúng ta dùng rất nhiều sức lực và thời gian để nuôi dưỡng các mối […]

Read More