Day: August 22, 2018

Content marketing 4.0

Content marketing 4.0 – Cuộc chơi không chỉ dành cho đại gia

August 22, 2018

Sự phát triển của internet cùng các nền tảng công nghệ đã làm thay đổi bản chất của thị trường, dẫn đến doanh nghiệp (DN) phải thích nghi với những cách tiếp cận khách hàng hoàn toàn mới và một trong số đó là tiếp thị nội dung (content marketing). Content marketing là tập hợp […]

Read More