Day: August 15, 2018

Chiến lược Marketing 5P từ sản phẩm sang platform

August 15, 2018

Đã đến lúc doanh nghiệp cần cân nhắc thay thế chiến lược marketing 4P truyền thống thành chiến lược 5P, tập trung vào yếu tố gắn kết với nhu cầu của người tiêu dùng, theo Business Harvard Review (HBR). Khảo sát người tiêu dùng đầu năm 2018, Kantar Retail nhận thấy có 71% người tham […]

Read More