Day: August 14, 2018

Truyền thông nội bộ tại doanh nghiệp việt

Đẩy mạnh vấn đề truyền thông nội bộ tại môi trường doanh nghiệp Việt

August 14, 2018

Sự thay đổi trong môi trường kinh doanh đã thúc đẩy nhu cầu truyền thông nội bộ. Doanh nghiệp (DN) ngày càng đối mặt với quá nhiều luồng thông tin, tình trạng người lao động nhảy việc có xu hướng tăng và nhiều ngành nghề mới ra đời. Thông tin tuyển dụng những vị trí […]

Read More