Day: July 18, 2018

Giám đốc TED hướng dẫn cách thuyết trình hoàn hảo

July 18, 2018

Con người thường rất dễ bị thu hút bởi truyện kể, thế nên những câu chuyện được kể ra nếu càng hay, sự kết nối sẽ càng sâu sắc. Với vai trò là giám đốc nội dung của bộ phận truyền thông tại TED (một tổ chức truyền thông đại chúng, chuyên đăng tải những […]

Read More