Day: July 6, 2018

Nhận ngay card 50k khi đánh giá trên Apple Store

July 6, 2018

Chương trình này chỉ áp dụng cho các đánh giá tại Apple Store nhé! Các bạn ơi, bạn có biết chính những chia sẻ hay phản hồi (feedback) từ bạn là động lực để mỗi ngày AloGuru nỗ lực phát triển hơn không. AloGuru rất muốn nghe nhiều hơn từ bạn. Bất kì đánh giá […]

Read More