Day: June 26, 2018

Lập kế hoạch digital marketing

5 bước tạo lập kế hoạch digital marketing cơ bản nhất

June 26, 2018

Lập một kế hoạch marketing không phải đơn giản, nhưng với hướng dẫn cơ bản dưới đây chúng tôi hi vọng sẽ giúp cho những doanh nghiệp quan tâm đến Digital marketing sẽ có những bước đi cụ thể và rõ ràng hơn. Bước 1: Phân tích Một trong những yếu tố quyết định thành […]

Read More