Day: June 19, 2018

Cầu thị trường là gì

Cầu thị trường là gì?

June 19, 2018

Cầu thị trường là gì? Cầu về một loại hàng hoá biểu thị những khối lượng hàng hoá mà người tiêu dùng mong muốn và sẵn sàng mua tương ứng với các mức giá xác định. Trong định nghĩa này, có mấy điểm cần lưu ý: Thứ nhất, nói đến cầu về một loại hàng […]

Read More