Day: May 31, 2018

Nguyên tắc học ngoại ngữ

4 nguyên tắc học ngoại ngữ theo phương pháp Pimsleur

May 31, 2018

Gần đây, tôi bắt đầu học tiếng Đức bởi vì đây là một trong những điều tôi muốn học hiện giờ. Rõ ràng là nói được một ngôn ngữ thứ hai sẽ thật tuyệt. Một điều tuyệt vời nữa là cách những lợi ích của việc học một ngôn ngữ thứ hai có thể ảnh […]

Read More