Day: May 30, 2018

Kinh nghiệm tự học tiếng anh phần 2

Kinh nghiệm tự học tiếng anh hiệu quả (Phần 2)

May 30, 2018

Tiếp tục với phần 1 trong Kinh nghiệm tự học tiếng anh hiệu quả. Stopillwind sẽ chia sẻ kinh nghiệm hiệu quả ở phần 2 nhé! Mạnh dạn nói Học tiếng Anh là phải học nói. Nhưng một trong những điểm yếu của người Việt là chúng ta phát âm không tốt, từ đó dẫn […]

Read More