Day: May 29, 2018

Kinh nghiệm tự học tiếng anh phần 1Kinh nghiệm tự học tiếng anh phần 1

Kinh nghiệm tự học tiếng anh hiệu quả (Phần 1)

May 29, 2018

Hôm nọ, trong một lần trả lời phỏng vấn một tờ báo bên nhà, phóng viên hỏi tôi về kinh nghiệm học tiếng Anh. Câu hỏi này làm tôi suy nghĩ và nhớ lại ngày xưa khi mới qua đây mình học tiếng Anh như thế nào. Hôm nay, nhân lúc dưỡng bệnh, tôi viết […]

Read More