Day: May 26, 2018

Nghệ thuật đặt câu hỏi thông minh

Nghệ thuật đặt câu hỏi thông minh

May 26, 2018

Dường như ta đã quên mất cách đặt câu hỏi đúng đắn. Một đứa trẻ 4 tuổi luôn tò mò với rất nhiều câu hỏi – những tràng không ngớt các câu “Tại sao?” và “Tại sao không?” quen thuộc. Nhưng rồi khi lớn dần lên, ta lại ít hỏi hẳn đi. Trong một khảo […]

Read More