Day: May 25, 2018

Nghệ thuật bán hàng bằng cách đặt câu hỏi

Nghệ thuật bán hàng bằng cách đặt câu hỏi

May 25, 2018

Trong lĩnh vực bán hàng, yếu tố quan trọng nhất giúp giao tiếp hiệu quả là cải thiện kỹ năng lắng nghe. Bạn phải học cách bắt đầu đặt câu hỏi và chú ý lắng nghe mà không ngắt lời người khác. Thông thường, bạn tập trung chú ý vào những người mà mình quý […]

Read More