Day: May 23, 2018

7 phương pháp bán hàng cho dân sale phần 2

7 phương pháp bán hàng để trở thành dân sale thực thụ (Phần 2)

May 23, 2018

Trong phần 1 Stopillwind đã đề cập đến 3 phương pháp đầu tiên trong việc trở thành dân sale thực thụ. Vậy hãy cùng tiếp tục xem qua 4 phương pháp còn lại là gì nhé! 4/ Phương Pháp SNAP SNAP là phương pháp bán hàng nhằm đặt người bán hàng vào vị trí của […]

Read More