Day: May 22, 2018

7 phương pháp bán hàng dành cho dân sale

7 phương pháp bán hàng để trở thành dân sale thực thụ (Phần 1)

May 22, 2018

Những người bán hàng luôn rất quan tâm đến chỉ tiêu và nhu cầu đạt chỉ tiêu của mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng nắm rõ những điều mình cần làm là gì. Đó chính là lúc cần đến phương pháp bán hàng. Thế Nào Là Một Phương Pháp Bán Hàng? Theo […]

Read More