Day: May 21, 2018

5 bí quyết sale

5 bí quyết tạo ảnh hưởng của các chiến binh sale

May 21, 2018

Thuyết phục là cốt lõi của quá trình bán hàng. Trong nửa thế kỷ qua, các nhà tâm lý học đã bắt đầu hiểu rằng hoạt động thuyết phục – dù là một khả năng bẩm sinh đối với một số người – thật ra có thể được tiếp cận một cách khoa học. Học […]

Read More