Day: May 19, 2018

7 yếu tố trong thiết kế đồ họa phần 2

7 yếu tố quan trọng trong thiết kế đồ họa (Phần 2)

May 19, 2018

Nối tiếp với phần 1 là 3 yếu tố trong thiết kế. Trong bài này Stopillwind sẽ bổ sung thêm 4 yếu tố khác cần có để tạo nên 1 sản phẩm thiết kế phù hợp với mọi mục đích sử dụng. 4/ Hình khối Hình khối không chỉ dành cho lứa tuổi mẫu giáo! […]

Read More