Day: May 18, 2018

7 yếu tố trong thiết kế đồ họa phần 1

7 yếu tố quan trọng trong thiết kế đồ họa (Phần 1)

May 18, 2018

Bạn xem một thiết kế nhìn có vẻ rất đơn giản và nghĩ rằng: Mình hoàn toàn có thể thiết kế được như vậy. Nhưng sau đó, khi ngồi xuống và thật sự thử thiết kế, bạn không hiểu tại sao kết quả của mình lại kém xa phiên bản chuyên nghiệp. Lý do là […]

Read More