Day: May 15, 2018

Bí quyết tạo Call to action cho website

Bí quyết tạo call to action hấp dẫn cho website

May 15, 2018

Trong marketing hiện đại, việc kết nối với khách hàng và khiến họ thực hiện những hành vi tương tác là điều rất quan trọng. Ở thời đại số, những hành vi tương tác này thường là hành động click chuột (hay chạm vào màn hình đối với tablet hoặc smartphone) để từ đó tạo […]

Read More