Day: May 14, 2018

Tâm lý trong thiết kế website phần 2

Tâm lý trong thiết kế website (Phần 2)

May 14, 2018

Trong phần 1 thiết kế website Stopillwind đã cung cấp kiến thức về Nội dung, Khoảng trống. Tiếp theo phần 2 này chúng tôi sẽ mang đến cho bạn kiến thức về Màu sắc và Kiểu chữ để hoàn tất kiến thức trong thiết kế website. Màu Sắc Trong thiết kế web, thường thì màu […]

Read More